2012/02/18

Anasayfa

Yaşam Damlalarım


Annesine göre 1960’ta, kimlikte ise 1962’de Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Kışlak Bucağı’nda doğdu.
İlkokulu doğduğu yerde, ortaokul ve liseyi ise Adana Düziçi İlköğretmen Okulu ve Çanakkale Erkek Öğretmen Lisesi’nde okudu. 1982’de A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili Anabilim Dalı’ndan mezun oldu.
1987’de Trabzon’da Türkçe-Edebiyat Öğretmenliğine başlayana kadar Ankara-Gölbaşı’nda teknik ressamlık yaptı. 1985’te “Yaşamın Tüm Birimlerinde Yoğunluk Sanat Kitabı” çalışmasına katıldı. Öykü ve denemeyle başlayan yazarlık uğraşısını, Nitelik dergisiyle sürdürdü.
Trabzon’da çalıştığı 1987-1993 yıllarında Kıyı, Katılım Emek-Sanat dergileriyle Karadeniz, Kuzey Haber gazetelerinde deneme, eleştiri ve araştırma-inceleme yazıları yayımlandı. Özellikle Karadenizli tipolojisi, kültürü ve çalışma yaşamına dair açtığı tartışma, İstanbul’da yayımlanan Özgür Gündem gazetesinde yer aldı.
1993-2003 yıllarında Hatay’da öğretmenlik yaparken, halkbilimi, edebiyat, çalışma yaşamı ve siyaset alanlarında yürüttüğü araştırma-incelemeleri ağırlık kazandı. Bu dönemde çalışmalarını Hatay, Ses, Güney Uyanış gazeteleriyle Güney Rüzgarı, Hatay’da Önder ve Amik dergilerinde yayımladı. Özellikle yerel kültür-sanat-edebiyat çalışmalarına tuttuğu ışıkla Anadolu dergiciliğinde etkin olan Amik dergisinin edebiyat dünyasında yer edinmesinde Nevruz Uğur, Kerim Dönmez, Duran Yaşar, Ferhat Zidani, İbrahim Deniz Aslan, Mehmet Altınöz’le yoğun çaba gösterdi. Adana’da yayımlanan Lül dergisindeki dostlarıyla bir araya gelerek, Sorozcuların Anadolu dergilerine kanca takmalarına karşı mücadele yürüttü.
Hatay’da bulunduğu süreçte Eğit-Sen Hatay Şube Başkanlığı, İnsancıl Dergisi Antakya Temsilciliği yaptı. Yerel dinamiklerin, kültür-sanat ve eğitimde etkinleşmesine katkı sundu.
Ankara’ya taşındığı 2003’ten itibaren Nikbinlik dergisine eleştiri ve incelemeleriyle katkıda bulundu. 2006-2008 arasında yayımlanan Sanat-Edebiyat ve Eğitimde Yoğunluk dergisinin yayın kurulunda yer alıp eğitimle edebiyatın bağını öğretmen-öğrencilerin çalışmalarına ağırlık vererek güçlendirmeyi amaçladı. Çitlembik Şiir Grubu’nda yer alan Mehmet Korkmaz, Necmi Otçu, Ezgi Altun, Ozan Uyumlu dostlarıyla dayanışmayı önemsedi.
Zonguldak’ta yayımlanan Zonkişot dergisinde emek edebiyatıyla gezi-inceleme ve Adana’da yayımlanan Tersakan Toros dergisindeki deneme, tanıtım yazılarına devam ediyor.
Hatay Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme (1999), Hatay Halk Şairleri (2000), Doğu Karadeniz Lehçeleri Karşılaştırmalı Sözlüğü (2001), Amik’ten Amanos’a Alkım (2001), Suriye Günlüğü (2007), Hataylı İki Aşık: Kâmil Sarıateş ve Osman Telli (2009) adlarıyla yayımlanmış kitapları bulunan yazar, Hatay Halkbilimi, Türkçenin Yurttaşı Nâzım Hikmet, Sosyalizm ve Eğitim, Afşar Timuçin’e Armağan vd. ortak yayınlara katkıda bulundu.
“Uygarlıklar Beşiği Hatay” belgeseli yayımlanan Müslüm Kabadayı, doğa-insan ve politik eylemlerle ilgili video, saydam ve fotoğraf çalışmalarını sürdürüyor.